Szkoła Duchowości Charyzmatycznej - Charyzmatykon

Szkoła Duchowości Charyzmatycznej

CHARYZMATYKON

Jest platformą internetową prezentującą różne inicjatywy chrześcijańskie, tak, aby wszyscy mogli zobaczyć różnorodność życia Kościoła Katolickiego.

Dlatego też podjedliśmy pracę formacyjną z dziećmi i młodzieżą w ramach Kompanii Jonatana. Czas spotkań poświęcamy na zabawę, podkreślanie wartości chrześcijańskich i wstępną edukację religijną.

Zajęliśmy się także reinterpretacją nauczania o charyzmatach (1 Kor 12), łącząc wiedzę naukową (Teologia Biblijna)  z doświadczeniem liderów wspólnot charyzmatycznych, w projekcie – Szkoła Duchowości Charyzmatycznej.

Przygotowaliśmy I Kongres Teologów Świeckich, który jest inicjatywą cykliczną, skierowaną do osób pragnących wcielić nauczanie Jezusa Chrystusa w życie codzienne mieszkańców miast i wsi.

Jesteśmy w trakcie tworzenia Szkoły Biblijnej dla każdego zainteresowanego źródłem wiary.

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowym dorobkiem naszej pracy

Niech Wam błogosławi Bóg!!!