Fundacja - Charyzmatykon

Fundacja

Przeczytaj Statut Fundacji >>

Nasze konto bankowe:
Fundacja Charyzmatykon
ul. Poświęcka 17d/50
51-128 Wrocław
Bank Pekao
19 1240 6768 1111 0010 6551 8752
Dziękujemy za wsparcie naszych inicjatyw.
Pamiętamy o Was w modlitwie.