Kompania Jonatana - Charyzmatykon

Kompania Jonatana

Kompania Jonatana to wspólnota młodzieży, która wspólnie chce spędzać czas, czynić dobre dzieła uwielbiając Boga. Spotykamy się w parafii NMP Bolesnej na wrocławskim Strachocinie. Wszystkich zapraszamy.

Zapraszamy na rekolekcje

Rekolekcje dla dzieci i młodziezy

Chcesz wziąć udział w rekolekcjach? Pobierz kartę uczestnictwa >>