Kongres Teologów Świeckich - dr hab. Mieczysław Guzewicz (Rada ds. Rodziny KEP) - Rola teologów świeckich w Apostolicam Actuositatem - Charyzmatykon

Kongres Teologów Świeckich – dr hab. Mieczysław Guzewicz (Rada ds. Rodziny KEP) – Rola teologów świeckich w Apostolicam Actuositatem