Kongres Teologów Świeckich - mgr lic Artur Skowron (PWT Wrocław) - Teolodzy świeccy w Christifideles Laici - Charyzmatykon

Kongres Teologów Świeckich – mgr lic Artur Skowron (PWT Wrocław) – Teolodzy świeccy w Christifideles Laici