Kongres Teologów Świeckich - prof. M. Wojciechowski - Co odróżnia teologa świeckiego od duchownego? - Charyzmatykon

Kongres Teologów Świeckich – prof. M. Wojciechowski – Co odróżnia teologa świeckiego od duchownego?