Kongres Teologów Świeckich - sprawozdanie - Charyzmatykon

Kongres Teologów Świeckich – sprawozdanie

W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 16 maja odbył się pierwszy Kongres Teologów Świeckich. Jego uczestnicy zgodnie przyznali, że na takie wydarzenie czekali od lat. Organizatorzy już myślą więc o kolejnej edycji Kongresu.

Uczestników zgromadziła najpierw Msza św. sprawowana przez o. prof. PWT dr. hab. Jerzego Tupikowskiego w kościele pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła. Następnie zebrani udali się do auli PWT. Wśród prelegentów zaproszonych do udziału w spotkaniu znaleźli się: prof. Michał Wojciechowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr Grażyna Koszałka (Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej), dr hab. Mieczysław Guzewicz (Rada ds. Rodziny KEP) oraz mgr lic Artur Skowron (PWT Wrocław). Prelegenci w pierwszej części Kongresu wygłosili wykłady dotyczące m.in. roli teologów świeckich w oparciu o dokumenty Kościoła.

Druga część spotkania przybrała kształt panelu dyskusyjnego, w której wykładowcy, wraz z uczestnikami Kongresu, mieli szansę na twórczą wymianę myśli. Pojawiały się podczas niej zarówno spostrzeżenia dotyczące pracy i posługiwania teologów świeckich, jak i samego Kongresu. Ponieważ „budzenie drzemiącego kolosa” nie jest łatwe, ani szybkie do wykonania, już zapowiedziano gotowość do zorganizowania kolejnego tego typu spotkania.

Organizatorami Kongresu byli: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: „Przewodnik Katolicki”, „Gość Niedzielny”, „Niedziela” oraz Radio Rodzina