Charyzmatykon - Strona 2 z 6 - Platforma Inicjatyw Chrześcijańskich

Kongres Teologów Świeckich – mgr lic Artur Skowron (PWT Wrocław) – Teolodzy świeccy w Christifideles Laici

26 Cze 2015

Kongres Teologów Świeckich – dr hab. Mieczysław Guzewicz (Rada ds. Rodziny KEP) – Rola teologów świeckich w Apostolicam Actuositatem

26 Cze 2015

Kongres Teologów Świeckich – dr Grażyna Koszałka (Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej) –

26 Cze 2015

Kongres Teologów Świeckich – sprawozdanie

W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 16 maja odbył się pierwszy Kongres Teologów Świeckich. Jego uczestnicy zgodnie przyznali, że na takie wydarzenie czekali od lat. Organizatorzy już myślą więc o kolejnej edycji Kongresu.

Uczestników zgromadziła najpierw Msza św. sprawowana przez o. prof. PWT dr. hab. Jerzego Tupikowskiego w kościele pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła. Następnie zebrani udali się do auli PWT. Wśród prelegentów zaproszonych do udziału w spotkaniu znaleźli się: prof. Michał Wojciechowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr Grażyna Koszałka (Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej), dr hab. Mieczysław Guzewicz (Rada ds. Rodziny KEP) oraz mgr lic Artur Skowron (PWT Wrocław). Prelegenci w pierwszej części Kongresu wygłosili wykłady dotyczące m.in. roli teologów świeckich w oparciu o dokumenty Kościoła.

Druga część spotkania przybrała kształt panelu dyskusyjnego, w której wykładowcy, wraz z uczestnikami Kongresu, mieli szansę na twórczą wymianę myśli. Pojawiały się podczas niej zarówno spostrzeżenia dotyczące pracy i posługiwania teologów świeckich, jak i samego Kongresu. Ponieważ „budzenie drzemiącego kolosa” nie jest łatwe, ani szybkie do wykonania, już zapowiedziano gotowość do zorganizowania kolejnego tego typu spotkania.

Organizatorami Kongresu byli: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: „Przewodnik Katolicki”, „Gość Niedzielny”, „Niedziela” oraz Radio Rodzina

26 Cze 2015

Kongres Teologów Świeckich – prof. M. Wojciechowski – Co odróżnia teologa świeckiego od duchownego?

26 Cze 2015

Kongres Teologów Świeckich – reportaż

https://www.youtube.com/watch?v=tsIcp5ZJgA0&feature=youtu.be

26 Cze 2015

Kongres Teologów Świeckich – reportaż

26 Cze 2015

Charyzmatykon na nocy kościołów

Zapraszamy na czerwcowy Charyzmatykon, który odbędzie się w ramach Nocy Kościołów 20.06.2015 o godz, 22.22.

(więcej…)

18 Cze 2015

Zobacz nagrania z 14. Charyzmatykonu – Chrzest w Duchu Świętym

Do wysłuchania wykłady z 14. Charyzmatykonu –  „Chrzest w Duchu Świętym” – p. Wioletty Grochowskiej oraz ks. prof. Jana Klinkowskiego:

(więcej…)

30 Kwi 2015

Zapraszamy na 14. Charyzmatykon – Chrzest w Duchu Świętym

Zapraszamy na 14. Charyzmatykon – Chrzest w Duchu Świętym – 25.04.2015 r. o godz. 16:00 w Auli PWT. Wykładowcami będą:

(więcej…)

21 Kwi 2015