Teolodzy Świeccy - Vladimir Palko wzywa, aby wreszcie naprawdę poważnie potraktować słowa bł. Jana Pawła II - Charyzmatykon

Teolodzy Świeccy – Vladimir Palko wzywa, aby wreszcie naprawdę poważnie potraktować słowa bł. Jana Pawła II

http://idziemy.pl/komentarze/slowacki-punkt-widzenia/