Teolodzy świeccy - Charyzmatykon

Teolodzy świeccy

Pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbył się
I Kongres Teologów Świeckich
„Jedno jest ciało, a w nim wielu nas jest” (1 Kor 12, 12).
Budzenie drzemiącego kolosa

Jego celem jest:
– integracja środowiska teologów świeckich,
– dowartościowanie, zauważenie środowiska teologów świeckich z perspektywy Kościoła i świata,
– rozpoczęcie głęboko zaawansowanego dialogu z Kościołem hierarchicznym o różnych formach duszpasterskich,
– możliwość wpływu na tworzenie programów duszpasterskich.

Prelegentami byli: prof. M. Wojciechowski, dr. G. Koszałka, dr hab. M. Guzewicz i mgr lic. A. Skowron

Zapraszamy do odsłuchania wystąpień.

Kolejny spotkanie teologów jest planowane wiosną 2016.

Zapraszamy do uczestnictwa.
Polecamy się modlitwie.
Mieczysław Guzewicz
Artur Skowron